Hille Wichers

Van jongs af aan vindt Hille het bestuderen van technische systemen al mateloos interessant, als er iets op zijn pad komt waarvan hij nog niet weet hoe het werkt, zoekt hij meteen uit hoe het in elkaar zit. 

Zijn favoriete uitdaging is om moeilijke problemen binnen een beperkte tijdsperiode op te lossen. Het starten van Soilspect was voor Hille dus een logische stap. Iedere dag is anders, je weet nooit wat er op je pad komt. Binnen Soilspect komen er veel verschillende technische disciplines samen, zoals het opzetten van ICT-systemen maar ook het ontwerpen en produceren van de meetsystemen zelf.

De waarde van het starten van een eigen bedrijf ligt voor Hille vooral in het continue innoveren. Technische ontwikkelingen gaan de laatste jaren zo ontzettend hard, dat het soms lastig is om zicht te houden op alle manieren waarop je het kan gebruiken. 

Soilspect is het resultaat van het in kaart brengen van technische mogelijkheden en hier concrete toepassingen voor te bedenken, zodat we bedrijven helpen om altijd te beschikken over de nieuwste innovaties.

 

Daniel Spils

Iets opbouwen vanaf nul, en het vervolgens presenteren aan de wereld, is voor Daniel de reden geweest om Soilspect te startten. 

Het mooiste aan het starten van je eigen bedrijf vindt Daniel de vrijheid, je kan zelf de koers bepalen en bent zelf verantwoordelijk voor de keten van ontwikkeling, verkoop en onderhoud van je product.

Met een achtergrond in de ruimtevaartsector is het ook niet vreemd dat Daniel zich vastbijt in het vertalen van ideeën op papier, naar instructies die computers en microcontrollers begrijpen. 

Alle besef van tijd verliezen tijdens het ontwikkelen van een nieuw softwarepakket vindt Daniel een van de mooiste dingen die er zijn. Er is altijd wel iets te vinden dat beter kan, en bedrijven hiermee helpen is dé manier waarop we als hele sector vooruitgaan.

Het opzetten van een eigen bedrijf gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot, na iedere tegenslag moet je toch weer door. Enthousiasme wat bij de mensen om hem heen ontstaat bij het vertellen over Soilspect, zorgt voor de energie om iedere dag een nieuw probleem op te lossen.