Automatisch meten van zakbaken

Ons apparaat, de Spot ONE, wordt gebruikt voor de automatisering van het meten van zakbakens. Dit is één van onze eerste toepassingen. De afdeling Geotechniek wil inzicht krijgen in zowel de verzakking van het oorspronkelijke maaiveld als de compactie van het toegevoegde materiaal. Hiervoor worden er zakbakens geplaatst die periodiek gemonitord moeten worden. Traditioneel gebeurt dit door landmeters, maar op dit project gebruiken we de Spot ONE.

 

De hoogtecomponent (Z-richting) is de voornamelijk van belang voor de geotechnisch specialist. Echter, de bewegingen in het horizontale vlak (XY waarden) kunnen ook een schat aan informatie verstrekken aan de gebruiker. Naast een 2D positiebepaling ten behoeve van de locatieregistratie van een zakbaak op een geografische kaart en database, kunnen de XY waarnemingen dienen als bron voor het waarnemen van een verstoring (omstoten/omduwen) van een zakbaak door bijvoorbeeld een aanrijding met zwaar grondverzetmaterieel. Deze meldingen kunt u vervolgens in de toekomst geautomatiseerd ontvangen op uw telefoon of in de mail.

 

De hoogtebepaling van de zakbaak wordt uitgevoerd door het apparaat en de diktebepaling van het zandpakket wordt bepaald met een ultrasoon afstandmeter waarbij een vaste factor wordt opgeteld bij de hoogtewaarneming van de GNSS antenne. De informatie wordt gepresenteerd via het Soilspect dashboard of via een API die in uw eigen gis systeem geïntegreerd kan worden.